Michel Lansbergen

Michaël (Michel) Lansbergen is sinds 1984 ingeschreven bij de Balie te Leuven.

In zijn meer dan dertigjarige loopbaan heeft hij zich voornamelijk toegelegd op :

– Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen
– Verkeersrecht
– Bouw- en aannemingsrecht
– Contractenrecht: huur en handelshuur, aanneming, koop, arbeidsovereenkomsten,…
– Invorderingen van facturen/schulden en schadevergoedingen
– Familierecht (oa. echtscheidingen) en jeugdrecht
– Burengeschillen
– Strafrecht

Een persoonlijke en directe aanpak past bij zijn uitgesproken persoonljkheid.

De juridische bijstand is zeker niet alleen gericht op gerechtelijke procedures maar streeft indien mogelijk een minnelijke oplossing.

In het kader hiervan wordt de cliënt op eenvoudige wijze wegwijs gemaakt bij de verschillende stappen.

Cliënt en advocaat vormen in die optiek een team dat volgens een uitgetekend plan een bepaald doel willen bereiken.

Mr.Michel Lansbergen werkt reeds jarenlang samen met collega’s-medewerkers die hem bijstaan bij het noodzakelijke opzoekingzwerk en behandeling van de dossiers.

Mr.Michel LANSBERGEN en Tine de HANTSETTERS zijn in 2005 hun samenwerking gestart.

Tine De Hantsetters  >